www.bip.gov.pl
Dane teleadresowe
Forma prawna
Dyrekcja Grodziska
Redakcja BIP
Informacja o działalności
Oferty pracy
Wnioski
Zamówienia publiczne

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


Witamy
w Biuletynie Informacji Publicznej
Grodziska Owidz

Najważniejsze akty prawne dotyczące powołania i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, a także ich bezpośrednie odnośniki do rządowych stron internetowych zawarto poniżej:

  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198)
  • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68)

 

infoman