bip.gov.pl
A A A K

BIP Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Zarządzenia dyrektora 2020

Spis zarządzeń dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz za rok 2020.

Zarządzenie nr 01/Z/01/202

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 02/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 03/Z/01/2020

w sprawie: zasad prowadzenia rachunkowości w GOKiS Grodzisko Owidz.

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 04/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 05/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 06/Z/01/2020

w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 07/Z/01/2020

w sprawie: wdrożenia procedur kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podspisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 08/Z/01/2020

w sprawie: organizacji i komunikacji w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 09/Z/01/2020

w sprawie: zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 10/Z/01/2020

w sprawie: planowania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 11/Z/01/2020

w sprawie: identyfikacji i szacowania ryzyka w GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 12/Z/01/2020

w sprawie: kontroli i obiegu dokumentów księgowych w GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 13/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 14/Z/01/2020

w sprawie: zaciągania zobowiązań oraz dokonywania kontroli wstępnej w GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 15/Z/01/2020

w sprawie: kontroli należności i zobowiązań GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 16/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 17/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli kasowej w GOKiS Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 18/Z/01/2020

w sprawie:  wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz.

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 19/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania kas biletowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 20/Z/01/2020

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz do potwierdzania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 21/Z/01/2020

w sprawie: nadania i stosowania symboli znakowania środków trwałych w użytkowaniu.

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 22/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 23/Z/01/2020

w sprawie: określenia norm obowiązywania czasu pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 24/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia zasad i opłat za usługi statutowe świadczone w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 25/Z/01/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodu służbowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 26/Z/01/2020

w sprawie: określenia zasad i trybu zabezpieczenia komputerów oraz dokumentów i materiałów zawierających dane osobowe oraz inne informacje prawnie chronione wynoszonych poza obszar pomieszczeń biurowych

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 27/Z/01/2020

w sprawie: powołania Inspektora ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 28/Z/01/2020

w sprawie: powołania Administratora Systemu Informatycznego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 01/Z/02/2020

w sprawie: powołania i nadania regulaminu Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 02/Z/02/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 01/Z/03/2020

w sprawie: powołania Inspektora ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 01/Z/06/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz na czas pandemii COVID-19

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 01/Z/08/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Grodzisko Owidz na czas pandemii COVID-19

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 02/Z/08/2020

w sprawie: powołania koordynatora do spraw zdrowotnych w Gminnym Ośrodku Kulutry i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowo

Zarządzenie nr 01/10/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Grodzisko Owidz

Pobierz skan z podpisem

Pobierz plik dostępny cyfrowoOpublikował: Magdalena Cholewa
Publikacja dnia: 11.04.2021
Podpisał: Magdalena Cholewa
Dokument z dnia: 05.06.2020
Dokument oglądany razy: 5 200